צמחים ברומליים 2 תוצאות לחיפוש צמחים ברומליים


אננס

אננס

www.israplant.com/index.php?n=3483

אננס (שם מדעי: Ananas) הינו סוג הכולל 8 מיני צמחים ירוקי עד מתת המשפחה ברומליאידים שבמשפחת הברומליים.


וריסאה

וריסאה

www.israplant.com/index.php?n=3487

וריסאה (שם מדעי :Vriesea)הינו סוג הכולל כ340 צמחים רב-שנתיים ירוקי עד מתת המשפחה טילנדסיואידים שבמשפחת הברומליים.