צמחים בעלי פרחים 46 תוצאות לחיפוש צמחים בעלי פרחים


אלף-העלה

www.israplant.com/index.php?n=1966

משפחת אלף העלה (שם מדעי : Haloragaceae) מונה 9 סוגים הכוללים כ145 מינים של צמחים שרובם עשבוניים וצמחי מים בעלי פרחים


דלועיים

דלועיים

www.israplant.com/index.php?n=1985

משפחת הדלועיים (שם מדעי : Cucurbitaceae)כוללת 125 סוגים המכילים כ-960 מינים של צמחים בעלי פרחים שחלקם אכילים.


הרדופיים

הרדופיים

www.israplant.com/index.php?n=1988

משפחת ההרדופיים (שם מדעי: Apocynaceae) היא משפחה של צמחים בעלי פרחים הכוללים עצים, שיחים ועשבים רב-שנתיים, משפחת ההרדופיים מונה כ- 424 סוגי צמחים הכוללים כ- 1500 מינים.


הרנוגיים

www.israplant.com/index.php?n=1989

משפחת ההרנוגיים (שם מדעי : Loranthaceae) היא משפחה של צמחים בעלי פרחים, המונה 75 סוים הכוללים כ- 1,400 מינים של צמחים עציים, רבים מהם נחשבים טפילים.


ולריניים

www.israplant.com/index.php?n=1990

משפחת הולריניים (שם מדעי : Valerianaceae) כוללת בעיקר צמחים עשבוניים בעלי פרחים ומונה 12 סוגים הכוללים כ-400 מינים


ורבניים

www.israplant.com/index.php?n=1991

משפחת הורבניים (שם מדעי : Verbenaceae) מונה 90 סוגים הכוללים כ-2000 מינים של צמחים בעלי פרחים בעיקר טרופיים. המשפחה כוללת עצים, שיחים ועשבי תיבול.


ורדיים

ורדיים

www.israplant.com/index.php?n=1992

משפחת הורדיים (שם מדעי : Rosaceae , ידועה גם בשם ורדניים) מונה כ-100 סוגי צמחים הכוללים כ- 3000 מינים, רובם אכילים ובעלי פרחים.


זיתיים

זיתיים

www.israplant.com/index.php?n=1995

משפחת הזיתיים (שם מדעי : Oleaceae) כוללת 29 סוגים המכילים כ- 800 מינים של צמחים בעלי פרחים הידועים לבוטנאים.


ירבוזיים

www.israplant.com/index.php?n=2010

משפחת הירבוזיים (שם מדעי: Amaranthaceae) הינה משפחה המונה כ-180 סוגי צמחים הכוללים כ- 2500 מינים. מרבית המינים הם עשבוניים ובעלי פרחים, רובם שיחים וחלקם עצים.  


נוריתיים

www.israplant.com/index.php?n=2034

משפחת הנוריתיים (שם מדעי: Ranunculaceae) מכילה 60 סוגים הכוללים כ 2525 מינים צמחים בעלי פרחים שרובם עשבוניים.


נרקיסיים

נרקיסיים

www.israplant.com/index.php?n=2037

משפחת הנרקיסיים (שם מדעי: Amaryllidaceae) הינה תת משפחה במשפחת האספרגיים המונה 75 סוגים הכוללים כ-1600 מינים של צמחים בעלי פרחים שרובם גיאופיטים.


סחלביים

סחלביים

www.israplant.com/index.php?n=2043

משפחת הסחלביים (ידועה גם בשם משפחת הסחלבים, שם מדעי : Orchidaceae) היא תת משפחה מגוונת ונרחבת של צמחים בעלי פרחים צבעוניים וריחניים במשפחת האספרגיים.