פרפרניים 11 תוצאות לחיפוש פרפרניים


פרפרניים

www.israplant.com/index.php?n=2069

פרפרניים (שם מדעי : Faboideae ) הינה תת משפחה הכוללת מעל ל- 300 סוגי צמחים פורחים שהועברו ממשפחת הקטניות.


תורמוס

תורמוס

www.israplant.com/index.php?n=3076

תורמוס (שם מדעי: Lupinus) הינו סוג הכולל כ280 מיני צמחים פורחים בתת המשפחה פרפרניים.


תורמוס צר-עלים

תורמוס צר-עלים

www.israplant.com/index.php?n=3077

תורמוס צר-עלים (שם מדעי: Lupinus angustifolius) הינו מין מסוג תורמוס שבתת המשפחה פרפרניים.


תורמוס ההרים

תורמוס ההרים

www.israplant.com/index.php?n=3078

תורמוס ההרים (שם מדעי : Lupinus pilosus) הינו מין מסוג תורמוס שבתת המשפחה פרפרניים.


אחירותם החורש

אחירותם החורש

www.israplant.com/index.php?n=3460

אחירותם החורש (שם מדעי :  Spartium junceum) הינו המין היחיד בסוג אחירותם מתת המשפחה פרפרניים שבמשפחת הקטניות.


שוש קירח

שוש קירח

www.israplant.com/index.php?n=3362

שוש קירח (שם מדעי: Glycyrrhiza glabra) הינו מין של צמח עשבוני רב-שנתי מסוג שוש שבתת המשפחה פרפרניים.


אספסת תרבותית

אספסת תרבותית

www.israplant.com/index.php?n=3458

אספסת תרבותית (מוכר בשם אלפלפה, שם מדעי :Medicago sativa) הינו מין של שיח פורח בסוג אספספת מתת המשפחה פרפרניים שבמשפחת הקטניות.


בקיה בנגלית

בקיה בנגלית

www.israplant.com/index.php?n=3462

בקיה בנגלית (שם מדעי : Vicia benghalensis) הינו מין של פרח סגול מסוג בקיה מתת המשפחה פרפרניים שבמשפחת הקטניות.


שעועית מצויה

שעועית מצויה

www.israplant.com/index.php?n=3464

שעועית מצויה (שם מדעי : Phaseolus Vulgaris) הינה מין של שיח מטפס חד-שנתי מסוג שעועית מתת המשפחה פרפרניים שבמשפחת הקטניות.


תורמוס ארצישראלי

תורמוס ארצישראלי

www.israplant.com/index.php?n=5500

תורמוס ארצישראלי (שם מדעי: Lupinus palaestinus) הוא מין של שיח חד-שנתי פורח מסוג תורמוס שבתת המשפחה פרפרניים.


קטניות

www.israplant.com/index.php?n=3082

משפחת הקטניות (שם מדעי: Fabaceae ) מחולקת ל3 תת משפחות חשובות מאוד לאדם ולחי.