עץ מסוג פיקוס 8 תוצאות לחיפוש עץ מסוג פיקוס


פיקוס התאנה

פיקוס התאנה

www.israplant.com/index.php?n=2203

פִיקוּס הַתְּאֵנָה (שם מדעי: Ficus carica ) הוא עץ נשיר מסוג פיקוס שבמשפחת התותיים. 


פיקוס כינורי

פיקוס כינורי

www.israplant.com/index.php?n=2336

פיקוס כינורי (שם מדעי : Ficus lyrata) הינו מין של עץ מסוג פיקוס שבמשפחת התותיים. עץ הפיקוס הכינורי נפוץ בישראל בעציצים קטנים וכעץ רחב נוף.


פיקוס הגומי

פיקוס הגומי

www.israplant.com/index.php?n=2337

פיקוס הגומי (שם מדעי : Ficus elastica) הינו מין של עץ גבוה ורחב-נוף מסוג פיקוס שבמשפחת התותיים. פיקוס הגומי נפוץ בישראל בעציצים בגודל בינוני או בגינות נוי .


פיקוס בת שקמה

www.israplant.com/index.php?n=2719

פיקוס בת שקמה (שם מדעי: Ficus palmata ) הינו מין של עץ נשיר מסוג פיקוס שבמשפחת התותיים. 


פיקוס השקמה

www.israplant.com/index.php?n=2720

פיקוס השקמה (שם מדעי:Ficus sycomorus) הינו מין של עץ נשיר מסוג פיקוס שבמשפחת התותיים.


פיקוס השדרות

www.israplant.com/index.php?n=2721

פיקוס השדרות (שם מדעי: Ficus microcarpa) הינו מין של עץ ירוק עד מסוג פיקוס שבמשפחת התותיים.


פיקוס קדוש

www.israplant.com/index.php?n=2722

פיקוס קדוש (שם מדעי: Ficus religiosa ) הינו מין של עץ נשיר מסוג פיקוס שבמשפחת התותיים.


פיקוס בנגלי

פיקוס בנגלי

www.israplant.com/index.php?n=2723

פיקוס בנגלי (שם מדעי: Ficus benghalensis) הינו מין של עץ ירוק עד מסוג פיקוס אשר במשפחת התותיים.