משפחה של צמחים בעלי פרחים 14 תוצאות לחיפוש משפחה של צמחים בעלי פרחים


הרדופיים

הרדופיים

www.israplant.com/index.php?n=1988

משפחת ההרדופיים (שם מדעי: Apocynaceae) היא משפחה של צמחים בעלי פרחים הכוללים עצים, שיחים ועשבים רב-שנתיים, משפחת ההרדופיים מונה כ- 424 סוגי צמחים הכוללים כ- 1500 מינים.


הרנוגיים

www.israplant.com/index.php?n=1989

משפחת ההרנוגיים (שם מדעי : Loranthaceae) היא משפחה של צמחים בעלי פרחים, המונה 75 סוים הכוללים כ- 1,400 מינים של צמחים עציים, רבים מהם נחשבים טפילים.


נרקיסיים

נרקיסיים

www.israplant.com/index.php?n=2037

משפחת הנרקיסיים (שם מדעי: Amaryllidaceae) הינה תת משפחה במשפחת האספרגיים המונה 75 סוגים הכוללים כ-1600 מינים של צמחים בעלי פרחים שרובם גיאופיטים.


סחלביים

סחלביים

www.israplant.com/index.php?n=2043

משפחת הסחלביים (ידועה גם בשם משפחת הסחלבים, שם מדעי : Orchidaceae) היא תת משפחה מגוונת ונרחבת של צמחים בעלי פרחים צבעוניים וריחניים במשפחת האספרגיים.


סיגליים

סיגליים

www.israplant.com/index.php?n=2044

משפחת הסיגליים (שם מדעי:Violaceae) היא משפחה גדולה המכילה 21 סוגים ומעל ל-800 מינים של צמחים בעלי פרחים. 


צלפיים

www.israplant.com/index.php?n=2072

משפחת הצלפיים היא משפחה של צמחים בעלי פרחים. משפחת הצלפיים מונה בתוכה כ-700 מינים שונים, הנכללים בתוך 33 סוגים. 


רימוניים

רימוניים

www.israplant.com/index.php?n=2082

משפחת הרימוניים (שם מדעי : Punicaceae) היא משפחה של צמחים בעלי פרחים הכוללת כ-32 סוגים שמכילים כ 620 מינים.


דגניים

www.israplant.com/index.php?n=1983

משפחת הדגניים (שם מדעי: Poaceae, נקראה בעבר בשם המדעי: Gramineae), מונה בין 400 ל- 650 סוגי צמחים הכוללים בין 7,000 ל- 12,000 מינים.


ורדיים

ורדיים

www.israplant.com/index.php?n=1992

משפחת הורדיים (שם מדעי : Rosaceae , ידועה גם בשם ורדניים) מונה כ-100 סוגי צמחים הכוללים כ- 3000 מינים, רובם אכילים ובעלי פרחים.


זיפניים

www.israplant.com/index.php?n=1994

משפחת הזיפניים (שם מדעי: Boraginaceae) כוללת סוגי צמחים עשבוניים, שיחניים או עצים.  בארץ ישראל ישנם כ- 29 סוגי צמחים, הכוללים כ- 76 מינים. 


זיתיים

זיתיים

www.israplant.com/index.php?n=1995

משפחת הזיתיים (שם מדעי : Oleaceae) כוללת 29 סוגים המכילים כ- 800 מינים של צמחים בעלי פרחים הידועים לבוטנאים.


סולניים

סולניים

www.israplant.com/index.php?n=2041

משפחת הסולניים (שם מדעי: Solanaceae) כוללת כ-98 סוגים הכוללים כ-2700 מינים של צמחים חשובים מאוד לאדם.